Nawigacja

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Całkowita wartość projektu:  3 913 146,23 zł

Dofinansowanie RPOWM: 2 827 537,34 zł


Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informacyjno – komunikacyjnych, służących podniesieniu poziomu elektronizacji i poprawie jakości obsługi interesantów/klientów Powiatu Bocheńskiego.

 

Przedmiotem projektu jest rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych służących cyfryzacji procesów i procedur

administracyjnych, dla podniesienia efektywności funkcjonowania administracji publicznej oraz jakości i dostępności e-usług szerokim grupom odbiorców.

 

Zakresem projektu zostały objęte następujące zadania:

  1. Opracowanie i wdrożenie usług elektronicznych administracji, zintegrowanych z platformą ePUAP.
  2. Rozwój i wdrożenie elektronicznych systemów obiegu dokumentów.
  3. Uruchomienie nowoczesnego systemu rezerwacji wizyty w urzędzie i elektronicznego systemu kolejkowego.
  4. Uruchomienie systemu obsługi Elektronicznych Zamówień Publicznych.
  5. Stworzenie nowoczesnych stron internetowych spełniających standardy WCAG 2.0.
  6. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
  7. Budowa zaplecza informatyczno-technicznego do przetwarzania i zabezpieczenia danych.
  8. Obsługa merytoryczna projektu - w procesie wdrażania e-usług i pracach instalacyjnych zakupionej infrastruktury sprzętowej.
  9. Dokumentacja niezbędna do przygotowania projektu.
  10. Szkolenia.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2022