Nawigacja

Zagospodarowanie otoczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu na cele rekreacyjno- turystyczne

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu na cele rekreacyjno- turystyczne” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020” zaplanowano rozwój aktywności turystyczno- rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie otoczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.

Realizacja założonych celów zadania dała możliwość utworzenia bazy rekreacyjno- turystycznej, która jest miejscem innowacyjnym w skali całej Gminy Żegocina.

W ramach zadania utwardzona została nawierzchnia z kostki betonowej, zakupiono stół do gry w szachy, ławki, oraz zamontowano tablice informacyjnej dla turystów z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, mapą tras rowerowych i atrakcjami turystycznymi. Ponadto na trenie całego obiektu zamontowano jednoramienne latarnie solarne które wpływają na komfort oświetlenia całego terenu.

Wykorzystanie potencjału dobrze funkcjonującego schroniska oraz jego unowocześnienie i doposażenie wpłynęło niewątpliwie na promocje regionu.

Wartość dofinansowania wynosił 73 666, 00 zł

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn.”Zagospodarowanie otoczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu na cele rekreacyjno – turystyczne.”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 73 666,00 zł.

Celem projektu był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez zagospodarowanie otoczenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu.

Beneficjent projektu: Powiat Bocheński
Lokalizacja operacji: Rozdziele.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał opracowany przez Powiat Bocheński

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.