Nawigacja

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina

"Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana -Żegocina” całkowity koszt wynosi  3 265 687,56 zł. przy czym 2 035 206,00 zł. to dofinansowanie, natomiast  1 230 481,56 zł. to wkład własny powiatu bocheńskiego.

Zakres zadania obejmował będzie rozbudowę i przebudowę ponad 5 km odcinka drogi powiatowej Lipnica Murowana - Żegocina, powstanie również chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych. Zamontują także znaki drogowe z oświetleniem LED i bariery drogowe i mostowe, przebudują 7 przepustów i wykonają zatoki autobusowe z peronem przystankowym.

Inwestycja realizowana będzie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.