Nawigacja

„Remont wraz z modernizacją budynku warsztatów CKZiU w Łapanowie na potrzeby utworzenia Centrum Kuchni Regionalnej”

Operacja dofinansowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Celem operacji jest poprawa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej poprzez uruchomienie Centrum Kuchni Regionalnej przy CKZiU w Łapanowie.
Zakres rzeczowy operacji obejmuje:

  1. Wykonanie wylewek wraz z izolacją w pomieszczeniach parteru
  2. Wykonaniu nowych posadzek w pomieszczeniach parteru
  3. Wykonanie nowej instalacji wodnej w pomieszczeniach
  4. Wykonanie ścian z płytek ceramicznych do wys. min.2,0 m
  5. Przetarcie tynków, gładź szpachlowa i malowanie ścian i sufitów 
  6. Wybudowanie nowych ścian działowych w pomieszczeniach , otynkowanie, wykonanie gładzi szpachlowej i pomalowanie
  7. Wykonanie kanalizacji technologicznej w pomieszczeniach
  8. Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach
  9. Montaż muszli, umywalek, zlewów
  10. Układanie płytek ściennych ceramicznych oraz terakoty.

Utworzone Centrum Kuchni Regionalnej będzie służyć nie tylko do realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu w CKZiU, ale będzie przede wszystkim miejscem spotkań kulinarnych lokalnej społeczności, których celem będzie kultywowanie kuchni regionalnej jako elementu dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.  Istniejące na obszarze LGD dziedzictwo kulinarne stanowi znakomite narzędzie promocji regionu, wzrostu konkurencyjności regionalnej oferty kulturalnej, podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym – jest więc istotnym czynnikiem rozwojowym dla tego obszaru. Dzięki utworzeniu pracowni możliwa będzie organizacja licznych wydarzeń kulturowych, imprez folklorystycznych i świąt kulinarnych związanych z promocją kuchni regionalnej, przekazywaniem i kultywowaniem dorobku kulinarnego pokoleń, smaku tradycyjnych produktów i potraw, co wpłynie na promocję regionu i jego atrakcyjności.
Wskaźniki planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji:
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego: 1 szt.
Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury: 1 szt.
Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: 1 szt.

 

Całkowita kwota zadania: 441 280,19 zł Dofinansowanie: 182 935,00 zł