Nawigacja

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina” to drugi z projektów na który powiat bocheński otrzymał prawie pół miliona zł. dofinansowania , a całkowita wartość to prawie 800 tys zł., pozostała kwota to wkład powiatu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów na długości prawie 1,5 km. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi czy przebudowę przepustu i zatoki oraz rozbiórkę istniejących elementów i konstrukcji drogowych .

Inwestycja realizowana będzie  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.