Nawigacja

„Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiat Bocheński otrzymał grant w wysokości 99 971,60 zł. na zakup sprzętu komputerowego, dla szkół, do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Grant pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, w projekcie realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie było związane z trudną sytuacją w szkolnictwie, wynikającą z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego. W marcu 2020 roku, czasowo, zostało zawieszone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i nie było możliwości prowadzenia stacjonarnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Kształcenie odbywało się w trybie zdalnym.

W ramach grantu zakupiono 34 laptopy i 1 tablet, które zostały przekazane do szkół ponadpodstawowych: I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni, Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni, Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni, Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni. Zakupiony sprzęt szkoły udostępniły uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość. Sprzęt po zakończeniu stanu pandemii i powrocie do zajęć stacjonarnych będzie wykorzystywany przez szkoły do celów edukacyjnych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Inne zrealizowane projekty z tej kategorii: