Nawigacja

„Zdecyduj o swoim życiu – kontynuacja programu profilaktyki raka piersi na terenie Powiatu Bocheńskiego”

Projekt „Zdecyduj o swoim życiu – kontynuacja programu profilaktyki raka piersi na terenie Powiatu Bocheńskiego” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania dla Powiatu Bocheńskiego wynosi 37 930 złotych.

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 01.02.2011 r. do 31.07.2011 r.

Cel projektu: zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi, przyczyn jego występowania, czynników ryzyka, metod zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworu oraz uświadomienie wagi wczesnej profilaktyki poprzez stworzenie możliwości nauki badania samokontroli piersi.Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczennic klas II kształcących się w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 3, w Zespole Szkół w Łapanowie i Zespole Szkół
w Dąbrowicy. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prelekcji w zakresie szeroko pojętej tematyki raka piersi, warsztaty nauki samobadania piersi oraz spotkanie z wolontariuszkami Krakowskiego Towarzystwa „Amazonki”- Instytut Onkologii, Klub Wiodący Województwa Małopolskiego. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs wiedzy, skierowany do uczestniczek projektu.

PROJEKT ZREALIZOWANY.