Nawigacja

Uwierzyć w siebie - program aktywizacji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie z terenu Powiatu Bocheńskiego

„Uwierzyć w siebie - program aktywizacji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie z terenu Powiatu Bocheńskiego”

Projekt pn. „Uwierzyć w siebie - program aktywizacji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie z terenu Powiatu Bocheńskiego” realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej w Bochni ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój aktywnej integracji ze społeczeństwem 34 osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie z terenu Powiatu Bocheńskiego.

Cele szczegółowe to:

  • niwelowanie dysfunkcji i deficytów w obszarze samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku społecznym,
  • dostosowanie kwalifikacji osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie w kierunku rozpoczęcia przez nich pierwszych kroków aktywizacji na rynku pracy,
  • podnoszenie wiedzy z zakresu udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym w 13 środowiskach rodzinnych stanowiących otoczenie w/w grupy wykluczonych społecznie.

Zaplanowane w ramach projektu wsparcie ma charakter kompleksowych i systematycznych oddziaływań w zakresie aktywnej integracji ze społeczeństwem oraz indywidualnego rozwoju w/w niepełnosprawnych, przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. grupowe zajęcia terapeutyczne (dogoterapia, hipoterapia, hydroterapia)

  2. turnus rehabilitacyjno-integracyjny

  3. spotkania grupy wsparcia psychoedukacyjnego (dla 13 osób ze środowisk rodzinnych stanowiących otoczenie niepełnosprawnych)

  4. kursy i szkolenia:

- warsztaty psychologiczno-artystyczne (decoupage)

- kurs komputerowy

Więcej informacji o projekcie:

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

ul. Karolina 14D,

32-700 Bochnia