Nawigacja

„Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim”

„Szlakiem zmian – program kształcenia przyszłych kadr branży budowlano-architektonicznej w Powiecie Bocheńskim i Limanowskim” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: 01.01.2010 – 30.12.2011

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację dodatkowej oferty zajęć wyrównawczych służących przygotowaniu uczniów do egzaminu zawodowego w roku 2010 oraz 2011, dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych, kształcących się w ramach branży budowlano-architektonicznej w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, murarz w: Zespole Szkół w Łapanowie, Zespole Szkół nr 2 w Bochni oraz Zespole Szkół nr 1 w Limanowej.

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2010 do 30.12.2011 w partnerstwie Powiatu Bocheńskiego z Powiatem Limanowskim. Powiat Bocheński będzie Liderem Projektu, natomiast Powiat Limanowski będzie Partnerem wspierającym jego realizację.

Całkowita wartość projektu: 1 263 008,00 zł.

Wysokość dofinansowania: 1 073 556,80 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Wkład własny: 189 451,20 zł (15% kosztów kwalifikowanych), w tym wkład Powiatu Bocheńskiego – 131 175,90 zł (67 006,95 zł w roku 2010 i 64 168,95 zł w roku 2011), wkład Powiatu Limanowskiego – 58 275,30 zł (29 772,15 zł w roku 2010 i 28 503,15 zł w roku 2011) – proporcjonalnie do zadań realizowanych na terenie poszczególnych Powiatów.

 

Posłuchaj o projekcie w Radio RDN Małopolska

PROJEKT ZREALIZOWANY.