Nawigacja

Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie

Projekt „Praktyczna gastronomia we współczesnej Europie” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Dąbrowicy przy współpracy z Gminą Miastem Kraków

Okres realizacji: rok szkolny 2010/2011

Cel nadrzędny: Poprawa jakości oraz zróżnicowanie formy praktycznego kształcenia zawodowego kucharzy.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczeń zawodowych przez uczniów ZS im. prof. J. Z. Włodka w Dąbrowicy,

  • podniesienie konkurencyjności uczestników na rynku pracy,

  • wdrożenie nowoczesnych i skutecznych narzędzi kształcenia w zakresie zawodowego języka angielskiego,

  • dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku prac

  • pomoc dla młodzieży defaworyzowanej ze względu na status materialny i pochodzenie społeczne,

  • podniesienie umiejętności dydaktycznych nauczycieli bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prace nad projektem,

  • upowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu wśród wszystkich szkół gastronomicznych województwa małopolskiego,

Projekt obejmie wsparciem 40 uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz 2 nauczycieli Zespołu Szkół im. prof. J. Z. Włodka Dąbrowicy.

PROJEKT ZAKŁADA SZKOLENIA ZAWODOWE oraz JĘZYKOWE STAŻE

Jednym z efektów projektu jest "Multimedialny kurs języka angielskiego, zawodowy, gastronomiczny, rozszerzony o repetytorium"

W każdym projekcie weźmie udział 40 uczniów, którzy podzieleni zostaną na cztery grupy i szkoleni będą w dwóch pracowniach gastronomicznych. Szkolenia odbywać się będą raz w miesiącu po 4 godziny dla każdej z grup. Realizowane będą we ścisłej współpracy z parterami projektu (restauracja "Hawełka, restauracja hotelu "Sheraton", Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników z Regionu Małopolskiego).

W każdym miesiącu uczniowie uczestniczyć będą w 4h szkoleniach zawodowego języka angielskiego. Kurs językowy obejmować będzie 40h na ucznia w roku szkolnym. Uczniowie uczęszczać będą na kurs w dwóch grupach podzielonych pod kątem posiadanych umiejętności językowych. Szkolenia językowe będą w pełni zintegrowane tematycznie z praktyczną nauką zawodu. Podczas nauki języka uczniowie zapoznają się z nazwami produktów oraz narzędzi jakich używać będą podczas zajęć praktycznych. Dzięki tej metodzie nauka języka będzie wysoce efektywna. Uczniowie wyposażeni zostaną w materiały edukacyjne (podręczniki). Szkolenia językowa realizowane będą przez profesjonalną szkołę językową. Ponadto szkoła językowa wykona specjalny słownik oraz repetytorium z języka angielskiego w gastronomii w wersji elektronicznej. Repetytorium oraz słownik zostaną rozdane uczestnikom szkolenia na nośnikach CD.

Program szkoleń (każdy z tematów odpowiada 4 godzinnemu szkoleniu dla grupy):

1. Czekolada i marcepan w produkcji deserów: przygotowanie masy marcepanowej, barwienie i formowanie dekoracji, ocena towaroznawcza czekolady.

2. Karmel w produkcji deserów: technika sporządzania i przeciąganie karmelu, zastosowanie karmelu do produkcji elementów dekoracyjnych.

3. Karwing jako metoda dekoracji potraw.

4. Ryby w kuchni Wspólnoty Europejskiej: ocena towaroznawcza wybranych ryb i ich obróbka wstępna oraz zastosowanie w produkcji gastronomicznej.

5. Wykorzystanie produktów zbożowych w produkcji potraw, szczególnie w kuchni włoskiej: różne odmiany ryżu i jego wykorzystanie do sporządzania potraw, zastosowanie kasz i makaronów, sposób podania potraw sporządzanych z udziałem produktów zbożowych.

6. Dziczyzna, mięso zwierząt i ptaków świata w europejskiej produkcji gastronomicznej: ocena towaroznawcza mięsa wybranych zwierząt, obróbka wstępna surowca, mięso strusia i dzikiego ptactwa w produkcji gastronomicznej, sposób podawania, dobór wina do potraw.

7. Owoce i "warzywa" morza na stołach Europy: ocena towaroznawcza wybranych owoców morza, przegląd niektórych glonów i ich charakterystyka, obróbka wstępna wybranych mięczaków, skorupiaków i glonów, zastosowanie w/w surowców w produkcji potraw.

8. Warzywa, owoce i grzyby świata w kuchni europejskiej: charakterystyka i ocena jakości, zastosowanie w produkcji potraw.

9. Sery Europy: charakterystyk asortymentu serów z mleka krowiego, koziego i owczego, różne zastosowanie serów w produkcji potraw, sposoby krojenia i podawania serów, dobór win.

10. Produkt tradycyjny w regionalnej kuchni polskiej: zapoznanie z polskimi produktami tradycyjnymi i regionalnymi, wykorzystanie w/w produktów w kuchni; małopolskiej (w tym góralskiej, krakowskiej), kaszubskiej, śląskiej, wielkopolskiej, kresowej.

 

Wartość projektu :  700 090,00 złotych

 

Dofinansowanie :  180 463,50 złotych + 487 780,00 złotych - udział Gminy Miasta Kraków

Wkład własny Powiatu Bocheńskiego :   31 846,50 złotych