Nawigacja

Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy

Projekt „Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, gdzie liderem jest powiat tarnowski w partnerstwie z powiatem bocheńskim, brzeskim oraz dąbrowskim. Kwota dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi 330 565  złotych.

Realizacja projektu: od 01.01 2010 r. do 31.07.2011 r.

W Powiecie Bocheńskim w ramach projektu „Gastronomia i Hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy” uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Bochni korzystają z zajęć z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, gastronomii, hotelarstwa oraz przedsiębiorczości. Ponadto wezmą udział w kursach zawodowych o kierunku „Kelner-barman”, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz w „Kursie komputerowym” przygotowującym do zdawania egzaminów ECDL. Wsparciem objęci są uczniowie uczący się w zawodzie: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz. Wszystkie zajęcia i kursy będą bezpłatne.

Uzupełnieniem zajęć będą wyjazdy edukacyjne ukazujące praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy.

W ramach projektu zakupiony zostanie także sprzęt do pracowni przedmiotów zawodowych, filmy i programy edukacyjne, podręczniki oraz materiały dla uczniów, które zapewnią innowacyjny charakter prowadzonych zajęć i wysoki poziom kształcenia.

Realizacją projektu w Powiecie Bocheńskim zajmuje się Wydział Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Bochni. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 014 615 37 70.