Nawigacja

Aktywne organizacje – skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego - PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt Aktywne organizacje – skuteczna integracja - program wsparcia NGOs z powiatu bocheńskiego i brzeskiego został zrealizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni oraz Starostwem Powiatowym w Brzesku w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 r.

Projekt był adresowany do przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (członków, współpracowników, wolontariuszy) działających w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rozumianych jako: wsparcie dla młodzieży, rodzin ze środowisk ubogich lub zagrożonych patologią, osób wychodzących z nałogów, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, matek powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, osób opuszczających zakłady karne, osób powyżej 50 roku życia, mniejszości etnicznych itp. W przedsięwzięciu mogli uczestniczyć mieszkańcy powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

Celem projektu była profesjonalizacja przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu bocheńskiego i brzeskiego działających w obszarze integracji społecznej.

Cele szczegółowe to:

  • wzmocnienie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli III Sektora w zakresie funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowej,

  • wzmocnienie wśród uczestników projektu świadomości roli i potencjału NGOs w środowisku lokalnym w zakresie aktywnej integracji i budowy kapitału społecznego.

Na zakończenie Szkoły każdy uczestnik zobowiązany został do przygotowania pracy zaliczeniowej w postaci projektu możliwego do sfinansowania ze źródeł krajowych lub europejskich . Na przełomie listopada/grudnia uczestnicy zajęć mieli za zadanie wspólnie przygotować w każdym z powiatów Święto Organizacji – imprezę dla swoich członków i sympatyków angażującą lokalną społeczność. Konwencja spotkania zależała od wypracowanego przez grupę scenariusza. W Powiecie bocheńskim zorganizowano imprezę pn. „Klucze dla Świętego Mikołaja”, które rozpoczęło się wymarszem Św. Mikołaja wraz z dostojnym orszakiem pięknie poprzebieranych dzieci, kapelą ludową i członkami organizacji pozarządowych spod Bazyliki św. Mikołaja w Bochni na Płytę Rynku w Bochni. Św. Mikołaj został przywitany przez władze powiatu i miasta. Następnie z rąk pana Burmistrza Miasta Bochni przyjął klucze do bram Solnego Grodu, symbol czasowej władzy nad miastem. W dalszej części spotkania Św. Mikołaj został powitany kolejno przez przedstawicieli Stowarzyszeń - będących organizatorami tej imprezy,(tj: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych Ulka, Bocheński Klub Abstynenta, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Miejski w Bochni), którzy prezentowali kolejno działalność swoich organizacji pozarządowych. Wystąpienia reprezentantów organizacji pozarządowych przeplatane były zabawami z dziećmi prowadzonymi ze sceny przez członków NGO's. Obok sceny znajdowały się stoiska Warsztatów Arteterapełtycznych, gdzie można było za symboliczne kwoty nabyć piękne świąteczne figurki i stroiki. Tuż obok stał namiot, gdzie artyści malowali dzieciom i uczestnikom Święta twarze, w różne wzory. Pomiędzy uczestnikami Imprezy krążyli członkowie organizacji pozarządowych, którzy rozdawali uczestnikom czapki mikołajowe, ulotki nt. działalności NGo’s oraz drobne słodkości. Z lewej strony sceny swoje stoisko miało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych Ulka, przy którym można było rozwinąć swoje zdolności artystyczne, malując piękne wzory świąteczne na przygotowanych do tego planszach, przy pomocy zatrudnionych do tego członków i wolontariuszy tej organizacji. Do gorącej wspólnej zabawy zachęcał zespół muzyczny pn. „Nie rzucajcie w nas pomidorami”, który towarzyszył uczestnikom Święta Organizacji Pozarządowych, podczas rozdawania prezentów i słodkich podarków przez Świętego Mikołaja. Pomimo chłodnej stosunkowo aury na zewnątrz, atmosfera Święta na Rynku Bocheńskim była bardzo gorąca.