Nawigacja

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Bochni o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą

Projekt zrealizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.

Przedsięwzięcie realizuje cel programu priorytetowego, określony jako: „poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

 

W ramach projektu wybudowano nowy budynek sali gimnastycznej o podwyższonym standardzie energetycznym o powierzchni o regulowanej temperaturze 1808,71 m2.

Zakres projektu:

    Prace konstrukcyjno-budowlane wykonane na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. Zaprojektowano przegrody zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności:

- dach/stropodach o podwyższonej izolacyjności U=0,107;

- posadzka na gruncie o podwyższonej izolacyjności od U=0,101 do U=0,146;

- strop nad piętrem – poddasze nieużytkowe U=0,144;

- ściany zewnętrzne/fundamentowe o podwyższonej izolacyjności od U=0,111 do U=0,252;

- stolarka drzwiowa  zewnętrzna o podwyższonej izolacyjności U=1,000;

- stolarka okienna o podwyższonej izolacyjności U=0,90

    Instalacje elektryczno-teletechniczne wraz z przyłączami i przebudową sieci, wykonane na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, w tym: instalacje elektryczne, techniczne, oświetlenie, sieci itp. Zastosowano energooszczędne oświetlenie LED, jednostkowa moc opraw równą 5,63 W/m2, moc zainstalowana: 9,972 kW (bez pomieszczeń technicznych nieogrzewanych)
    Instalacje sanitarne wraz z przyłączami i przebudową sieci, zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, w tym:

- źródło ciepła dla c.o. i c.w.u. (w sezonie grzewczym): ciepło z sieci miejskiej, w budynku zaprojektowano wymiennik ciepła SECESPOL;

- instalacja c.o: grzejniki płytowe i drabinkowe z termostatami, ogrzewanie podłogowe w łazienkach i w sali gimnastycznej (system AQUATERM);

- instalacja c.w.u.: 2x pojemnościowy zasobnik wody ciepłej o pojemności 464l (Galmet SGW (S)500);

- w sezonie grzewczym źródło ciepła sieć ciepłownicza miejska, poza sezonem: agregat CLIVET WSANXIN MF 18-2;

- instalacja wod-kan;

- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła: 6 szt. central wentylacyjnych o mocy wentylatorów od: 0,34 kW do 4,0 kW, odzysk ciepła od 86,1% do 94,0%, źródłem wody chłodzącej oraz ciepła technologicznego dla CWU: agregat CLIVET WSANXIN MF 18-2 o mocy nominalnej 49,8 kW – zasilający chłodnice zlokalizowane w wybranych centralach wentylacyjnych oraz klimakonwektory w wybranych pomieszczeniach. Agregat jest źródłem ciepła dla c.w.u. poza sezonem grzewczym (główne źródło ciepła: ciepło sieciowe)

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW:

- 2 127 324,00 zł (pożyczka)

- 1 418 216,00 zł (dotacja)