Nawigacja

Zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów w gminie Łapanów, w Powiecie Bocheńskim. W ramach prac inwestycyjnych planowana jest: modernizacja alejek spacerowych, modernizacja miejsc postojowych, wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej (budynek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz budynek Domu Kultury w Łapanowie), wymiana pokrycia dachowego (budynku starej szkoły i budynku warsztatów szkolnych, wymiana stolarki okiennej (budynku starej szkoły, Domu Kultury w Łapanowie) oraz modernizacja ogrodzenia. W ramach projektu stworzonych zostanie 7 ogrodów tematycznych:

W ogrodzie japońskim zasadzone zostaną – kojarzące się z Dalekim Wschodem – azalie, funkie, karmnik ościsty i różanecznik. W punkcie centralnym znajdzie się klon palmowy, a pod istniejącym już kasztanowcem ustawiona będzie granitowa latarnia będąca symbolem Japonii. W bezpośredni sąsiedztwie z przyszkolną stołówką, powstanie ogród użytkowo – ziołowy , dlatego zasadzone zostaną tam między innymi: porzeczki, aronie, agrest, borówki amerykańskie i nadające się do przetwórstwa rośliny ozdobne, a także 186 sztuk różnych rodzajów ziół. Jak sama nazwa wskazuje ogród różany , charakteryzować się będzie swobodna kompozycją stworzona głównie w oparciu o krzewy róż. Założeniem ogrodu traw jest zlokalizowanie w jednym miejscu kilki różnych, pod względem siły wzrostu i walorów dekoracyjnych, gatunków traw. Trawą towarzyszyć będą gatunki drzew i krzewów liściastych kojarzące się z krajobrazem naturalnym, m.in. jarząb i pięciornik krzewiasty. W terenie reprezentacyjnym, w otoczeniu alei dębów zostanie zlokalizowany ogród nowoczesny , którego dominującym punktem będzie kamień „Aleja Dębów”. Powstanie również ogród ze zbiornikiem wodnym oraz ogród naturalistyczny .

Grupą docelową projektu są mieszkańcy regionu, inwestorzy i turyści. Projekt adresowany jest głównie do mieszkańców wsi Łapanów, szczególnie dzieci i młodzieży, z uwagi na nakłady w poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej. Odbiorcami są również turyści a także potencjalni inwestorzy.

Powierzchnia odnowionego centrum wsi wyniesie 2,69 ha. Projekt przewiduje kompleksowe działania, które mają na celu uzyskanie jakościowej zmiany istniejącej przestrzeni publicznej, która obejmie poprawę estetyki, funkcjonalności obszaru oraz poprawę standardów jakości życia mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do wzmocnienia potencjału społeczno – gospodarczego wsi Łapanów oraz zwiększenia atrakcyjności tego obszaru dla rozwoju turystyki

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 613 924 zł., dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 829 747 zł.

Posłuchaj o ogrodach w Łapanowie w TVP Kraków