Nawigacja

Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku

Przebudowa i modernizacja ciągu dróg powiatowych nr K 1424, K1428, K2091, K1435, K2093 na odcinku "Węzeł Autostradowy Bochnia-Uście Solne"

Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację pięciu  dróg powiatowych, tworzących ciąg następujących po sobie sześciu odcinków:

Nr K1424 Bochnia-Uście Solne

(odcinek trasy Krzeczów - Bochnia, o dł. 1,00km)

Nr K1428 Bochnia-Krzeczów-Borek-Niedzieliska

(odcinek ttasy Krzeczów-Rzezawa-Borek, o dł. 6,37km)

Nr K2091 Borek-Dębina

(odcinek trasy Borek -Dębina, o dł. 4,14km)

Nr K1435 Grądy-Cerekiew

(odcinek trasy Dębina-Okulice, o dł. 1,5km)

Nr K2093 Okulice-Bogucice

(odcinek trasy Okulice-Bogucice, o dł. 3,56km)

Nr K1424 Bochnia-Uście Solne

(odcinek trasy Bogucice-Bessów-Cerekiew, o dł. 6,00km)

Powyższe  odcinki dróg przebiegają przez dwie gminy Powiatu Bochenskiego - gminy wiejskie: Bochnia i Rzezawa

Planowana inwestycja podzielona została na trzy następujące zadania inwestycyjne:

Krzeczów - Borek

(odcinek drogi K 1428 Krzeczów-Rzezawa-Borek)

Borek-Bogucice

(odcinki dróg: K 2091 Borek-Dębina, K 1435 Dębina-Okulice, K 2093 Okulice-Bogucice)

Bochnia-Cerekiew

(odcinki drogi K 1424: Krzeczów-Bochnia, Bogucice-Bessów-Cerekiew)

W ramach inwestycji wykonane zostaną nastepujące prace budowalne:

- remont nawierzchni drogowej
- remont i budowa chodników
- remont i budowa ścieżek rowerowych
- remont i przebudowa skrzyżowań

Modernizacja odcinków, przez które przebiega inwestycja przyczyni sie przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Warto też podkreslić, że odcinki te usytuowane są na terenach planowanej strefy usługowo-przemysłowej, cieszących się popularnością obszarów turystycznych, jak równiez obiektów rekreacyjno-sportowych.
Realizacja tej inwestycji wzmocni pozycję konkurencyjną całego Powiatu Bocheńskiego, jako ośrodka działalności biznesowej i atrakcyjnego celu przyjazdu turystów.

Całkowity koszt inwestycji: 11 034 932 zł.
Dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi: 6 011 831 zł.

 

Zobacz materiał filmowy o ciągu północny w Kronice Krakowskiej