Nawigacja

„Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1444 K, 2082 K, 2072 K, 2071 K”

Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni projekt „Polepszenie dostępności komunikacyjnej powiatu bocheńskiego poprzez modernizację dróg powiatowych nr 1444 K, 2082 K, 2072 K, 2071 K” jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności w zakresie poprawy jakości dróg powiatowych, których zły stan techniczny stanowi jeden z największych problemów powiatu bocheńskiego.

Poprawa jakości dróg przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa, wpływając tym samym na jakość życia społeczności lokalnej. Modernizacja ta wzmocni atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru oraz poprawi dojazd do turystyczno - przyrodniczych obiektów i miejsc – zaznacza starosta bocheński Jacek Pająk.

Południową część powiatu cechuje duże nasycenie obiektami zabytkowymi, które świadczą o potencjale turystycznym tego regionu. Poprawa stanu dróg powiatowych wpłynie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej powiatu oraz całej Małopolski, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i kulturowo oraz regionu, gdzie warto lokować działalność biznesową.

Projekt zakłada modernizację dróg powiatowych:
1444 K Uszew – Nowy Wiśnicz, 2082 K Olchowa – Leszczyna, 2072 Leszczyna –Nowe Rybie, 2071 K Łąkta Górna – Łapanów oraz budowę chodników wraz z kanalizacją deszczową.

Powyższe odcinki dróg przebiegają przez trzy gminy powiatu bocheńskiego – Nowy Wiśnicz, Trzcianę, Łapanów dlatego planowana inwestycja podzielona została na 3 zadania.

Pierwsze zadanie prowadzone jest na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz, gdzie powstaje chodnik wraz z kanalizacją w Olchawie oraz wykonana zostanie nawierzchnia drogowa na odcinku Uszew-Nowy Wiśnicz. Drugi etap realizowany jest na obszarze Gminy Trzciana – gdzie zmodernizowano drogę powiatową w Leszczynie oraz wybudowano chodnik z kanalizacją deszczową w miejscowości Trzciana oraz wykonano bariery ochronne, zmodernizowana zostanie również droga powiatowa na odcinku  Łąkta Górna - Łapanów. Ostatnie zadanie realizowane jest na obszarze Gminy Łapanów – wyremontowano przepust w miejscowości Kępanów oraz zmodernizowana zostanie droga powiatowa w miejscowości Wolica – Łapanów. Łącznie w ramach  inwestycji zostanie wybudowane 1,5 km chodników, zmodernizowana zostanie również nawierzchnia na odcinku ok. 10 km.

Powyższe przedsięwzięcie pozwoli na poprawę płynności jazdy, warunków bezpieczeństwa i komfortu użytkowników, zarówno pieszych, jak również kierowców. Wpłynie także na  obniżenie kosztów użytkowników dróg.

Powiat bocheński otrzymał dofinansowanie w kwocie 2,2 miliona złotych a całkowita wartość inwestycji to kwota  4,5 milionów złotych. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca czerwca br.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.