Nawigacja

Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego subregionu bocheńsko - brzeskiego

Projekt realizowany jest przez Powiat Bocheński w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni oraz Powiat Brzeski w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku

Cele projektu:

  • poprawa jakości i poziomu kształcenia zawodowego uczniów,
  • dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,
  • poprawa warunków praktycznej nauki zawodu, poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu,
  • wzmocnienie potencjału społecznego powiatów,
  • poprawa warunków nauczania i pracy nauczycieli w szkołach objętych projektem

 

Placówki posiadają kilkudziesięcioletnie tradycje związane z prowadzeniem kształcenia zawodowego.

ZS Nr 1 w Bochni kształci się łącznie 1113 uczniów

W ramach warsztatów szkolnych funkcjonują dwie pracownie diagnostyki samochodowej, w tym jedna wyposażona kompletnie jako ośrodek egzaminacyjny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dla ZSZ. Druga natomiast wymaga generalnego remontu, uzupełnienia wyposażenia, stworzenia zaplecza dydaktycznego oraz socjalnego. Warsztaty posiadają również pracownię elektryczną, chłodniczą.

Modernizacji i doposażenia wymaga również baza dydaktyczna ZSP nr 2 w Brzesku . W szkole kształci się 1200 uczniów.

W szkole znajdują się pracownie: samochodowa, budowlana, elektryczna, elektroniczna, obróbki skrawaniem, mechaniczna oraz mechatroniczna. W szkole znajduje się ośrodek egzaminowania w zawodach: budowlanych, elektrycznych, gastronomicznych.

W pracowniach samochodowej, elektronicznej, obróbki skrawaniem, mechanicznej wymagana jest wymiana zużytego parku maszynowego. Pracownie mechatroniczne wymagają uzupełnienia i dostosowania.

Wyposażenie warsztatów szkolnych w ZS nr 1 zostało zakupione w latach 60-tych i jest mocno wyeksploatowane.

Odczuwalny jest również brak kompletnej pracowni urządzeń sterowanych numerycznie CNC oraz tokarek i frezarek konwencjonalnych

Wymiana tego sprzętu umożliwi nabycie przez uczniów umiejętności odpowiadających potrzebom rynku pracy.

Zakres prac dotyczących warsztatów ZS Nr 1 w Bochni obejmie:

  • modernizację pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z wymianą instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, wymianą posadzek, tynków i malowaniem,
  • przebudowę sanitariatów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów i potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • termomodernizację budynku pracowni diagnostyki samochodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę pokrycia dachowego budynku pracowni diagnostyki samochowej,
  • wyposażenie pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni obrabiarek CNC.

Wyposażenie obejmie m.in. zakup pionowego centrum obróbkowego, tokarki CNC, frezarki uniwersalnej, 16 stanowisk komputerowych do obsługi programów CAD, CAM( opr. MTS 16 stanowisk, opr. Autodesk Inventor 16 stanowisk), zgrzewarki stacjonarnej, wyciągu spalin, testera diagnostycznego z kompletem przewodów i oprogramowaniem.

Całkowity koszt inwestycji : 2 685 314 zł

Kwota dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 70 % inwestycji  -  1 879 717 zł

w tym:

Powiat Bocheński: 1 213 249 zł

Powiat Brzeski: 666 470 zł

Pozostała kwota zostanie dofinansowana z budżetu powiatu bocheńskiego i brzeskiego

Inwestycja realizuje cele Priorytetu 1 Małopolskiego Programu Operacyjnego, poprawa jakości usług edukacyjnych, działanie 1.1 schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, poprzez modernizację i wyposażenie obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego.

Więcej informacji w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615-37-72