Nawigacja

Modernizacja budynku szkoły ZS im. Jana Pawła II w Łapanowie wraz z budową sali gimnastycznej

Inwestycja realizuje cele Priorytetu 6.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa, poprzez budowę i modernizację obiektów infrastruktury społecznej.

Cel projektu:

- zapewnienie dostępu do obiektów infrastruktury sportowej.
- urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu dla uczniów ZS oraz mieszkańców,
- poprawa warunków nauczania uczniów i pracy nauczycieli  w ZS w Łapanowie,
- promowanie zdrowego stylu życia oraz lepszy dostęp do bazy sportowej dla mieszkańców,
- aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców regionu.

Odbiorcy projektu:

-uczniowie Zespołu Szkół oraz innych placówek szkolnych  z terenu gminy Łapanów oraz powiatu bocheńskiego,                      
-przedsiębiorcy, turyści odwiedzający powiat i gminę, organizacje pozarządowe, kluby sportowe działające na terenie całego powiatu, a także lokalne grupy artystyczne.

Zadanie nr 1

Prace w budynku starej szkoły obejmą:
-modernizację i przebudowę wszystkich sal dydaktycznych szkoły wraz z wymianą instalacji wod-kan, wymianą instalacji elektrycznej, wymianą posadzek, tynków i malowaniem,
- przebudowę sanitariatów celem dostosowania do obowiązujących przepisów i potrzeb osób niepełnosprawnych,
- rozbudowę polegającą na wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku,

W wyniku realizacji tego zadania powstaną nowe pracownie: przysposobienia obronnego, chemiczna, matematyczna, pracownie językowe. Dzięki doprowadzeniu do sal internetu będzie możliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce szkolnej.
W nowopowstałej sali konferencyjnej organizowane będą konkursy, olimpiady, wystawy, konferencje.

Zadanie nr 2

Budowa wielofunkcyjnej pełnowymiarowej sali gimnastycznej składająca się z:
-jednokondygnacyjnego budynku podstawowego sali sportowej o wewnętrznych wymiarach 23,70 x 44,70 m i głównego boiska do gier sportowych o wymiarach 20 x 40 m, na którym będzie można rozgrywać mecze piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki, tenisa, badmintona i mini footballa,
- dwukondygnacyjnego budynku zaplecza socjalnego, technicznego, mieszczącego w poziomie przyziemia podwójne zaplecze szatniowo-sanitarne dla użytkowników sali, pokój trenerów, zaplecze sanitarne dla widzów, magazyn sprzętu gimnastycznego oraz pomieszczenie porządkowe.

Sala gimnastyczna zostanie wybudowana z zastosowaniem innowacyjnych technologii, mających na celu zminimalizowanie kosztów eksploatacji obiektu (m.in. niekonwencjonalny system grzewczy i klimatyzacyjny Geotermal wykorzystujący gruntowe wymienniki ciepła GWC).

Całkowity koszt inwestycji (brutto) wynosi:  6 000 000 złotych
Projekt zostanie dofinansowany w 50%  w kwocie:   3 000 000 złotych