Nawigacja

„Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”

Bocheński Szpital w Partnerskiej sieci współpracy 20 jednostek ochrony zdrowia z obszaru województwa małopolskiego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na rzecz realizacji Projektu: „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”

„Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”
Projekt o całkowitej wartości 10 000 000,00 PLN współfinansowany będzie w kwocie 8 500 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I – Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Celem projektu jest utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu wszystkich zasobów w jednostkach publicznych na poziomie starostw powiatowych obejmujących publiczne pogotowia ratunkowe przy szpitalach lub samodzielnie działające Pogotowia wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich pojazdów, pozyskiwaniem informacji ze szpitali oraz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, w zakresie danych niezbędnych dla systemu.

Zbudowany system będzie z założenia narzędziem wspierającym pracę dyspozytora medycznego, zespołów ratownictwa medycznego, prace pogotowia ratunkowego oraz zespołów ratownictwa górskiego z wykorzystaniem narzędzi monitoringu satelitarnego GPS i modułu GIS.

W ramach projektu w siedzibie SPZOZ w Bochni Szpitala Powiatowego – Partnera projektu - zostanie uruchomiony system zarządzania i monitoringu satelitarnego wraz z przekazywaniem, wymianą i gromadzeniem informacji między jednostkami działającymi w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym współpracującymi w ramach systemu zarządzania.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zakresu rzeczowego na terenie SPZOZ w Bochni „Szpitala Powiatowego” wynosi 404 971,68 PLN, w tym wartość środków dofinansowania w ramach MRPO 2007-2013 323 193,68 PLN.

 

www.szpital-bochnia.pl

 

PROJEKT ZREALIZOWANY.