Nawigacja

„EKOPOZYTYWNI – Powiat Bocheński”

Projekt w ramach Programu Priorytetowego – Edukacja Ekologiczna,  współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Beneficjent – Powiat Bocheński.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej i wzrost wiedzy z zakresu gospodarki odpadami w szczególności segregacji odpadów i ich recyklingu. Planuje się, że w projekcie będzie uczestniczyć co najmniej 2000 uczniów kształcących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu bocheńskiego, dla których powiat jest organem prowadzącym. Okres realizacji projektu  1.09 – 16.10.2020 roku.

W ramach projektu planuje się następujące działania:
-promocja i informacja o projekcie, w tym opracowanie i wydruk 2500 szt. ulotek, zawierających elementy edukacyjne z zakresu tematyki związanej z gospodarką odpadami;
- zajęcia edukacyjne dla 750 uczniów - 54 godziny. Celem zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym oraz  świadomości znaczenia segregacji odpadów dla ochrony środowiska;
- wycieczka do firmy „Ekombud”sp. z o.o.w Bochni -  6 grup po 30 uczniów. Zadanie ma na celu nabycie praktycznej wiedzy w zakresie recyklingu odpadów oraz kształtowanie świadomości znaczenia segregacji odpadów dla ochrony środowiska;
- akcja „Pozytywni ruszają – akcja sprzątania najbliższego otoczenia i czynnego uczestnictwa w działaniach promujących ochronę środowiska, mająca na celu kształtowanie społecznej odpowiedzialności i troski o środowisko naturalne;
- konkurs pn. „ Zrób eko-selfie”. Cel – promowanie pozytywnych zachowań, przyjaznych środowisku. Uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych, adresaci projektu, którzy samodzielnie lub w grupie max. 8 osób mogą zrobić selfie. Temat przewodni – odpady i szeroko rozumiana ekologia. Planowane są nagrody indywidualne lub/i grupowe za zajęcie I-III miejsca oraz nagrody pocieszenia.
- konkurs „Już wiem”. Cel – wzrost świadomości ekologicznej oraz zweryfikowanie wiedzy nabytej na zajęciach edukacyjnych. Konkurs międzyszkolny. Uczestnicy max. w grupach 3 osób będą wykonywać zadania konkursowe. Planowane są nagrody za zajęcie miejsc od I-VI oraz nagrody pocieszenia.
Budżet projektu: 18620,00 zł. w tym dofinansowanie 14856,00 zł.

Placówki oświatowe i inne współrealizujące projekt:

  • Ekombud sp.z o.o. w Bochni,
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni,
  • II Liceum Ogólnokształcące  im. Orła Białego w Bochni
  • Zespół Szkół  Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni,
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni,
  • Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie.

Inne zrealizowane projekty z tej kategorii: