Nawigacja

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ AB w miejscowości Cerekiew

Powiat Bocheński Beneficjentem wsparcia w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem dotacji jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie standardu usług określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Całkowity koszt zadania publicznego: 2 403 194,45 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 1 844 698,00 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego na środowiskowy dom samopomocy wraz z przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, c.o., i elektrycznej oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej.
W zakres przebudowy dostosowującej istniejący budynek na potrzeby środowiskowego domu samopomocy wchodzi: częściowe wyburzenie ścian działowych, nowe wydzielenie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana elementów wykończenia wnętrz, przebudowa
i wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Efektem rzeczowym realizacji dotowanego zadania będzie utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Cerekiew 44, 32-711 Bogucice, dla 40 uczestników (w tym dla 12 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu)” poprzez wykonanie prac budowlanych i zakup wyposażenia.