Nawigacja

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina w jednostce ewidencyjnej Rzezawa

Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina w jednostce ewidencyjnej Rzezawa
Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina w jednostce ewidencyjnej Rzezawa
Opracowanie kompleksowe baz danych BDOT500, GESUT i Rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych dla obrębów: Borek, Buczków, Dąbrówka, Dębina położonych w jednostce ewidencyjnej Rzezawa, Powiat Bocheński

DOFINANSOWANIE
75 340,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
96 932,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA