Nawigacja

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Program posiłek w szkole
fot. Program posiłek w szkole
Program posiłek w szkole
W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Powiat Bocheński pozyskał środki na wyposażenie stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bochni.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata. Powiat pozyskał środki w ramach III modułu programu, dotyczącego wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Całkowita wartość zadania: 165 334,10 zł
Wysokość otrzymanej dotacji: 80 000,00 zł