Nawigacja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

BENEFICJENT: POWIAT BOCHEŃSKI Nazwa inwestycji: Modernizacja dróg powiatowych na odcinkach dróg: nr 2072K Ujazd – Kamionna, nr 1444K Nieprześnia – Sobolów, nr 2090K Ostrów Szlachecki – Ostrów Królewski

DOFINANSOWANIE: 3 769 281,89 ZŁ

W ramach zadania wykonano częściową wymianę i stabilizację podbudowy dróg, wykonano nową lepszą jakościowo nawierzchnię jezdni i nowe, utwardzone pobocza oraz polepszono system odwodnienia na wszystkich odcinkach dróg. Efektem realizacji tego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także osiągnięcie wymaganej przepisami nośności dróg i zwiększenie jej trwałości.