Nawigacja

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
fot. SP
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
BENEFICJENT: POWIAT BOCHEŃSKI Nazwa inwestycji: „Rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach: nr 2077K Leksandrowa – Lipnica Górna; nr 2074K Żegocina - Bełdno; nr 2083K Chrostowa - Kamyk; nr 1961K Grabie – Kępanów” DOFINANSOWANIE: 17.758.073,08 ZŁ

Na odcinku drogi powiatowej nr 2077K zostanie wykonana min.: rozbudowa, przebudowa drogi poprzez poszerzenie jezdni do 6 m, budowa chodników, ścieżki rowerowej, przebudowa poboczy, przebudowa rowów, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustów, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowa istniejących peronów autobusowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa. Na odcinku drogi powiatowej nr 2074K wykonana zostanie m.in.: rozbudowa jezdni wraz z odwodnieniem, budowa odcinków chodników, budowa utwardzonych poboczy, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Na odcinku drogi powiatowej nr 2083K zaplanowano min.: budowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejących zjazdów i rowów. Na odcinku drogi powiatowej nr 1961K zostanie wybudowany chodnik wraz z kanalizacją deszczową, wykonane zostaną: przebudowa jezdni do szerokości 6m, zatoka autobusowa, wyniesione przejściem dla pieszych oraz nastąpi przebudowa poboczy, rowów i istniejących zjazdów.

Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego zarówno pieszych jak i kierowców, wpłynie na wyższą jakość życia społeczności lokalnej, na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oraz polepszenie dostępności turystycznej powiatu bocheńskiego.