Nawigacja

Program Wieloletni „Senior+”

Senior plus
fot. Senior plus
Senior plus
W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz 2021-2025 Powiat Bocheński pozyskał środki na zapewnienie funkcjonowania działalności Dziennego Domu „Senior+”.

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem strategicznym Programu Wieloletniego „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także ich zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego.

Realizatorem zadania jest Dzienny Dom Senior-WIGOR w Bochni.

Wysokość otrzymanej dotacji:

Rok 2016: 69 600,00 zł

Rok 2017: 85 608,00 zł

Rok 2018: 104 400,00 zł

Rok 2019: 104 400,00 zł

Rok 2020: 103 360,63 zł

Rok 2021: 85 440,00 zł