Nawigacja

Poznaj Polskę - edycja 2023

Powiat Bocheński otrzymał dofinansowanie do realizacji wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w wysokości 10000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 24 750,00 zł.

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Bochni będą mogli odwiedzić następujące punkty edukacyjne:
1. Hala Stulecia Wrocław;
2. Wrocław - zespół historycznego centrum;
3. ZOO Wrocław;
4. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza.

Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii,  stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych wiadomości w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.