Nawigacja

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębu Nowy Wiśnicz (miasto)