Nawigacja

Dotacja celowa dla Powiatu Bocheńskiego przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej

Godło i flaga RP
fot. Godło i flaga RP
Godło i flaga RP
Dotacja celowa dla Powiatu Bocheńskiego przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.36.2.2020.
Wysokość otrzymanej dotacji: 79 043,00 zł