Nawigacja

Dotacja celowa dla powiatu bocheńskiego na zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej