Nawigacja

Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Flaga i godło RP
fot. Flaga i godło RP
Flaga i godło RP
Dotacja celowa dla Powiatu Bocheńskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.34.2.2020.

Wysokość otrzymanej dotacji: 69 328,00 zł