Nawigacja

Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia

Godło i flaga RP
fot. Godło i flaga RP
Godło i flaga RP
Dotacja celowa dla Powiatu Bocheńskiego przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.26.2.2020.
Wysokość otrzymanej dotacji: 63 000,00 zł