kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Wyszukiwarka

ULKA

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » Niepełnosprawni » ULKA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych ULKA.


WYBRANE CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

▪ Działania   na   rzecz   dzieci,   młodzieży  i   dorosłych   przewlekle   chorych   oraz niepełnosprawnych   ze   szczególnym   uwzględnieniem   osób   chorych   na   cukrzycę, niewidomych  i  słabo  widzących,  wspierania członków rodzin, opiekunów oraz otoczenia wcześniej wymienionych osób.
▪ Organizowanie  pomocy  materialnej  i  niezbędnego  szeroko  rozumianego wsparcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.
▪ Gromadzenie,  upowszechnianie  -  w  tym  publikowanie  informacji  związanych
z problematyką osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych ich najbliższego otoczenia.
▪ Organizowanie  poradnictwa  i  rehabilitacji  dla  dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.
▪ Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla członków Stowarzyszenia i podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, instytucji i organizacji deklarujących chęć uczestnictwa w takich szkoleniach.
▪ Organizowanie   czasu   wolnego,    aktywnych   form   wypoczynku   i   rekreacji   oraz upowszechnianie szeroko rozumianej kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.
▪ Szeroko   rozumiana    rehabilitacja    oraz   integracja    społeczna   i   zawodowa   osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień
i predyspozycji.
▪ Budowanie   dialogu  społecznego  w  celu   tworzenia  trwałego   pomostu   integrującego
instytucje rządowe, samorządowe, placówki edukacyjne, pracodawców, lokalne społeczności oraz osoby niepełnosprawne i przewlekle chore.
▪ Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu oraz ograniczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.
▪ Kreowanie  aktywności  społecznej  i  zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.
▪ Budowanie otwartego,  opartego na  wiedzy  społeczeństwa wrażliwego  na problemy osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
▪ Upowszechnianie dostępu do informacji zwłaszcza  elektronicznej  oraz  wykorzystywanie nowoczesnych technik informacyjnych przez osoby  niepełnosprawne oraz przewlekle chore.

Oficjalna strona Stowarzyszenia: www.ulka.org.pl