kliknij i przeciąg zamknij
Polityka jakości
Powiat Bocheński na Facebooku
Wyszukiwarka

Społeczeństwo i kultura

Jesteś tutaj:Strona Główna » Dla mieszkańców » NGO » Społeczeństwo i kultura

Bocheński Klub Abstynentów

Adres siedziby ul. Rynek 1 , 32-700 Bochnia   
Kontakt telefoniczny:604997498    
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Jan Janusz   

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:    
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej, zmierzającej do:
1. Ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu
2. Przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu
3. Stworzenia możliwości powrotu do zdrowia i readaptacji społecznej osób uzależnionych.

4. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
5. Udzielanie pomocy osobom z poza Stowarzyszenia w kwestii podjęcia leczenia odwykowego
6. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom nadużywającym alkoholu w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu pracy
7. Promocji zdrowia i popierania zdrowego stylu życia   

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Adres siedziby ul.Biała 21, 32-700 Bochnia   
Kontakt telefoniczny: 0-14 612 54 37    
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:    Halina Mucha    
Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:        
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu.

Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Otwarte serca" przy parafii Św. Bartłomieja w Łapanowie


Adres siedziby  Łapanów 1, 32-740 Łapanów       
Kontakt telefoniczny:0-14 685 34 33     
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:    Barbara Borowiec

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:   
Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych,Organizowanie i wspieranie edukacji społecznej we tym zakresie,Wspieranie Duszpasterstwa Niepełnosprawnych Ruchowo Archidiecezji Krakowskiej. Pomoc materialna i organizacja stałej opieki i wypoczynku niepełnosprawnym. Organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, pielgrzymek, seminariów,Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Współpraca z innymi organizacjami charytatywnymi, samorządowymi. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z prawem w szczególności:- działalność wydawnicza- handlowa    - turystyczna i wypoczynkowa    - usługi rehabilitacyjne.        

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Lipnicy Górnej

Adres siedziby: Lipnica Górna 6532-724 Lipnica Murowana  
Kontakt telefoniczny:693700920        
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:    Stanisław Paprota   

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:   
Kultura, turystyka, sprawy społeczne, edukacja regionalna.

Polski Związek Niewidomych - Okręg Małopolski


Adres siedzibyul. Wojska Polskiego , 32-700 Bochnia   
Kontakt telefoniczny:    0-14 612 45 08
Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji:Maria Stachura   

Główny zakres działalności organizacji i ewentualne osiągnięcia:    Związek Niewidomych zrzesza osoby niewidome i słabo widzące.Celem ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych.Przeciwdziała ich dyskryminacji, realizuje to poprzez organizowanie, współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej, artystycznej niewidomych i słabo widzących.Pomaga również osobom nie zrzeszonym w kole PZN.Działa na terenie miasta Bochnia, a także w Powiecie Bocheńskim, organizuje szkolenia z zakresu rehabilitacji członków podopiecznych i ich rodziców.