Nawigacja

Zimowisko dla dzieci z dofinansowaniem KRUS

03.01.2022
Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza na Zimowisko dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie województwa małopolskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie. Dopłata z KRUS wynosi 870 zł.

Miejsce zimowiska:
Dom Wypoczynkowy ,,U Kasi” ul. Rybkówka 1G, 34-500 Zakopane

Terminy zimowiska:
15 stycznia – 22 stycznia 2022 r.(wyjazd z Krakowa)

Organizator kolonii:
Związek Młodzieży Wiejskiej

Dodatkowe informacje:
- wiek uczestnika: 8 – 16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2006 roku),
- w przypadku dzieci rolników potwierdzenie uprawnień do świadczeń KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez  terenowy oddział KRUS; UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat),
- uczestnicy muszą zabrać: ważną legitymację szkolną,
- potwierdzenie dokonania wpłaty w kwocie 550,00 zł w przypadku dzieci rolników podlegających KRUS zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego

Program kulturalno-oświatowy realizowany będzie w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wypoczynek realizowany będzie w oparciu o Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Organizatorzy zapewniają:
- wyżywienie (pięć posiłków dziennie) oraz zakwaterowanie,
- opiekę kadry pedagogicznej, medycznej i przewodnika górskiego/instruktora narciarskiego
- ubezpieczenie NNW,
- atrakcyjny program kulturalno - oświatowy,
- transport na miejsce wypoczynku i z powrotem.


Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce
kom. 669 393 774
e-mail:ninasapa@wp.pl
www.zmw.pl