Nawigacja

XLVII sesja Rady Powiatu w Bochni

20.11.2023
Sesja Rady Powiatu w Bochni
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Sesja Rady Powiatu w Bochni
Przewodnicząca Rady Powiatu informuje o zwołanej w dniu 23. listopada 2023 roku (tj. czwartek) o godz.10:00 sesji Rady Powiatu w Bochni. Sesja odbędzie się w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 - I piętro.

Porządek obrad:

 • Otwarcie XLVII sesji Rady Powiatu.
 • Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2023 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2023-2035.
 • Sprawozdania z działań podejmowanych w 2022 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie Powiatu Bocheńskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/374/2023 Rady Powiatu w Bochni z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w Powiecie Bocheńskim w 2023 roku zmienionej Uchwałą nr XLV/398/2023 Rady Powiatu w Bochni z dnia 28 września 2023 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bocheńskiego w 2024 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Bocheński prowadzenia niektórych zadań publicznych Gminie Miasta Bochnia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2024 roku.
 • Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
 • Oświadczenia i komunikaty.
 • Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu.

[sk]