Nawigacja

Wręczenie medali za Zasługi dla Obronności Kraju

29.04.2019
Ostatnia Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się bardzo uroczyście, gdyż wręczone zostały złote medale za ,,Zasługi dla Obronności Kraju”. Pożegnano również Jarosława Kycię dotychczasowego dyrektora bocheńskiego szpitala, a Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy otrzymał gratulacje w związku z wyborem na stanowisko Przewodniczącego Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Piotr Waręcki wraz z Ptrzewodniczącą Rady Powiatu Bernadettą Gąsiorek i Starostą Bocheńskim Adamem Kortą wręczył złote medale za ,,Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej troje dzieci odbyło służbę w szeregach Wojska Polskiego.

Odznaczenia wręczono w uznaniu za zasługi na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnieni rodzice otrzymali z rąk Starosty również listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty.

Złote medale za ,,Zasługi dla Obronności Kraju ”otrzymali:

1.    Władysława Więcek – Drwinia
2.    Teresa Duda – Łapanów

Również w tym samym dniu Starosta Bocheński Adam Korta otrzymał z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie ppłk Piotra Waręckiego okolicznościowy medal za bardzo dobrą współpracę w realizacji spraw obronnych i promocji służby wojskowej „Medal 100-lecia Terenowych Organów Administracji Wojskowej”.

 

 

 

sk