Nawigacja

Werner Kenkel oraz firma Banat pracodawcami roku Powiatu Bocheńskiego

18.03.2024
W miniony piątek odbyło się II Forum Przedsiębiorczości, które zgromadziło blisko 100 przedsiębiorców oraz liczne instytucje i organizacje związane z życiem gospodarczym powiatu. Podczas wydarzenia wręczono nagrody dla najlepszych pracodawców Powiatu Bocheńskiego. Zwyciężyły firmy Werner Kenkel z Bochni oraz Banat z Łąkty Górnej.

Zainicjowane pod hasłem „Działamy lokalnie, myślimy globalnie", wydarzenie miało na celu stworzenie platformy dialogu, integracji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami oraz sektorem samorządowym.

Głównym elementem forum było wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie „Pracodawca roku 2023 Powiatu Bocheńskiego". Nagrody trafiły do tych przedsiębiorców, którzy wyróżnili się swoją polityką personalną, otwartością na wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz aktywnym zaangażowaniem w rozwój lokalnej społeczności. W kategorii średnich i dużych firm zwyciężyła firma Werner Kenkel z Bochni, a wyróżnienia otrzymały firmy Arcom z Rzezawy oraz Plastbud z Bochni. W kategorii mikro i małych firm zwyciężyła firma Banat z Łąkty Górnej. Wyróżnienia otrzymały firmy: Fuerte Łukasz Mucha z Bochni, Bębenek - Rally Sport Michał Bębenek z Bochni oraz Radecomp Radosław Mikus z Trzciany.

Forum Przedsiębiorczości Powiatu Bocheńskiego stanowi platformę integracji, współpracy oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności biznesowej. Działając lokalnie, myśląc globalnie, przedsiębiorcy z regionu Bochni potwierdzili swoje zaangażowanie w kreowanie pozytywnych zmian i rozwój Ziemi Bocheńskiej
– wyjaśnia Adam Korta.
 

Forum skupiało uwagę na różnorodnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu, adresując zarówno problemy, jak i potencjalne rozwiązania. Kluczową rolę odegrały prelekcje wybitnych ekspertów, wśród których znaleźli się prof. dr hab. Witold Orłowski oraz Pan Jarosław Gietner. Profesor Orłowski dzielił się swoją wiedzą na temat zmieniającej się gospodarki, podczas gdy Pan Gietner skoncentrował się na skutecznym podejmowaniu decyzji w biznesie.

Obecność licznych instytucji i organizacji, takich jak Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, stanowiła istotny element II Forum Przedsiębiorczości. Dzięki temu przedsiębiorcy mieli okazję nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami instytucji publicznych i pozarządowych, wymieniać poglądy oraz omawiać bieżące i przyszłe wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wydarzenie zgromadziło również reprezentantów lokalnych grup działania, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów związanych z rynkiem pracy czy jego otoczeniem. Tak szerokie spektrum uczestników pozwoliło na wszechstronną dyskusję oraz identyfikację obszarów, w których można podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju regionu.