Nawigacja

W starostwie rozmawiali o wypaleniu zawodowym

10.01.2022
fot. PCPR
W grudniu w Starostwie Powiatowym oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bochni odbyło się szkolenie dla funkcjonujących na terenie powiatu bocheńskiego rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Tematem szkolenia było wypalenie zawodowe i jego wpływ na pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

 W trakcie zajęć omówiono:

- czym jest wypalenie zawodowe,

- jak wzmacniać satysfakcję z pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz jak dbać o siebie aby móc jak najdłużej  we właściwy sposób zapewniać opiekę dzieciom znajdującym się w pieczy.

Szkolenie było prowadzone przez certyfikowanego trenera – psychologa i wzięło w nim udział 46 osób.

Szkolenie jest elementem projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z uwagi na zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa zajęcia odbywały się w małych grupach i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności tj. maseczki, środki do dezynfekcji.