Nawigacja

Szkoły powiatowe będą współpracować z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

20.01.2023
Porozumienie z URK
fot. MM
Porozumienie z URK
Powiat Bocheński nawiązał współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Starosta Bocheński Adam Korta, dyrektorzy szkół oraz Prorektor ds. Kształcenia URK dr hab. inż. Andrzej Bogdał podpisali porozumienie w tej sprawie.

Celem umowy jest wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży. W Powiecie Bocheńskim we współpracy uczestniczyć bedą Zespół Szkół nr 3 w Bochni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

Z radością przyjąłem fakt, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podjął współpracę ze szkołami powiatowymi. Uczelnia będzie wspierać szkoły oraz lokalną społeczność. To szansa dla szkół i jej uczniów. Nasza młodzież otrzyma możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń
mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Uczelnia obejmie patronatem  klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. Uczniowie z tych klas będą mieli możliwość korzystania z zaplecza naukowo-dydaktycznego uczelni. Jednocześnie szkoły będą promować ofertę naukowo-dydaktyczną uczelni.

mm