Nawigacja

Szkolenie w zakresie dostępności

13.01.2022
Starostwo Powiatowe w Bochni i Fundacja BIS z Krakowa serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu bocheńskiego na szkolenie pt. „Podstawowe zagadnienia dotyczące dostępności. Realizacja zasady dostępności w zadaniach publicznych realizowanych na zlecenie samorządu”. Spotkanie odbędzie się w środa, 19 stycznia 2022 r. o godzinie 15.30

Termin spotkania:  środa, 19 stycznia 2022 r.

Godzina: 15.30

Miejsce: sala narad Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wlk.31, I piętro.

Uwaga: spotkanie odbędzie się zgodnie z panującymi obostrzeniami sanitarnymi (limit 30% zajętości miejsc, maseczki, dystans)

Udział w szkoleniu związany jest przystąpieniem do projektu „MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –Krakowski Obszar Metropolitarny”, co oznacza konieczność wypełnienia  dokumentów projektowych i przekazania danych osobowych (w załączeniu). Jest to związane z procedurami realizacji projektów unijnych, dane są  w pełni chronione i przetwarzane zgodnie z zasadami RODO. 

Program spotkania:

  1. Przegląd kluczowych pojęć związanych z dostępnością
  2. Analiza ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z perspektywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
  3. Obszary zapewniania dostępności przez organizacje pozarządowe
  4. Dostępność cyfrowa (w tym zgodności strony internetowej i multimediów ze standardem WCAG 2.1)
  5. Dostępność architektoniczna (w tym wymogi dotyczące dostępności sal szkoleniowych/konferencyjnych, biura)
  6. Dostępność organizacyjno-informacyjna (w tym strategia komunikacji z grupami docelowymi, regulaminy wewnętrzne)
  7. Dobre praktyki w zakresie zapewniania dostępności przez organizacje pozarządowe

Prowadzący:

Bartosz Kosiński jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum” oraz prezesem 1+1 Spółdzielnia Socjalna. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń, przede wszystkim z zakresu kompetencji cyfrowych (aplikacje biurowe, cyberbezpieczeństwo, programowanie frontendowe), kompetencji trenerskich (prowadzenie szkoleń zdalnych) oraz dostępności (przede wszystkim cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej). W ramach pracy w Spółdzielni Socjalnej 1+1, zajmuje się dostosowaniem nowych technologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym audytami dostępności na zlecenie gmin (przeprowadził samodzielnie 3 audyty pełne, 32 audyty dostępności cyfrowej w ciągu ostatnich 24 msc).

Dodatkowo Bartosz Kosiński jest metodykiem nauczania kompetencji cyfrowych, posiada na swoim koncie liczne publikacje trenerskie dot. nauczania kompetencji cyfrowych (w tym nauczania programowania, nauczania osób ze szczególnymi potrzebami). Został wpisany na „Listę 100 – 2018”. Jest to lista opracowana przez kapitułę ekspertów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, która działa przy Ministerstwie Cyfryzacji. Lista obejmuje 100 osób, które zdaniem kapituły w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –Krakowski Obszar Metropolitarny”.

Prosimy o zgłoszenie zainteresowania udziałem w szkoleniu, wypełniając formularz TUTAJ

Zgłoszenia można przesłać do wtorku 18 stycznia do godz. 14.

[sk]