Nawigacja

Starostowie spotkali się z geodetami

21.12.2018
W Starostwie Powiatowym w Bochni odbyło się kolejne spotkanie z geodetami działającymi na terenie powiatu bocheńskiego oraz pracownikami Gmin, którym powierzono zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami. W spotkaniu wzięli udział włodarze powiatu: starosta Adama Korty i wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Podczas dyskusji poruszono tematy związane z organizacją pracy wydziału, współpracą na linii inwestor - wykonawca – starostwo, omówiono zmiany i interpretacje w przepisach prawnych, które zaszły w czasie ostatnich miesięcy, oraz ich prawidłowe zastosowanie. Starostowie wysłuchali uwag wykonawców prac geodezyjnych, którzy jednomyślnie stwierdzili poprawę współpracy z Wydziałem Geodezji oraz wskazali na potrzebę dalszego rozwoju informatyzacji zasobu, która przyspieszyłaby znacząco procesy obsługi zarówno wykonawców jak i mieszkańców powiatu bocheńskiego.

Po części organizacyjno-informacyjnej pracownicy firmy produkującej oprogramowania C-Geo przeprowadzili szkolenie z obsługi i praktycznego wykorzystania programu geodezyjnego. Szkolenie to miało na celu pokazanie praktycznych możliwości przy opracowywaniu i realizowaniu wykonywanych prac za pomocą tego właśnie oprogramowania.

 

sk