Nawigacja

Stabilizacja osuwiska w Łomnej

22.11.2022
fot. Informator Brzeski na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bochni
W Łomnej trwają prace polegające na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska. Wartość inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych.

Zadanie obejmuje:
✅zabezpieczenie konstrukcyjne korpusu drogi wraz z wykonaniem przepustu pod drogą
✅odwodnienie osuwiska i drogi
✅odbudowę drogi wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych na długości 140mb
✅przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej  
✅ budowę kanału teletechnicznego wzdłuż odbudowywanej drogi.

Ponadto w ramach zabezpieczenia korpusu drogowego:
✅ wykonanie konstrukcji oporowej
✅ wykonanie gwoździowania skarpy
✅ wymianę gruntów słabych w korpusie drogi
✅ profilowanie i zabezpieczenie powierzchniowe skarp z obsiewem
Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków osuwiskowych ziemi.

[sk]