Nawigacja

Spotkanie bocheńskich samorządowców z Posłem Bartłomiejem Sienkiewiczem

25.05.2024
Spotkanie bocheńskich samorządowców z Posłem Bartłomiejem Sienkiewiczem
fot. Starostwo Powiatowe/P.Salamon
Spotkanie bocheńskich samorządowców z Posłem Bartłomiejem Sienkiewiczem
Perspektywy pozyskania środków europejskich na lokalne inwestycje to główny temat rozmów Bartłomieja Sienkiewicza, byłego ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kandydata do Parlamentu Europejskiego, z bocheńskimi samorządowcami. W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bochni, uczestniczyli Starosta Bocheński Adam Korta, Burmistrz Miasta Bochnia Magdalena Łacna oraz Przewodnicząca Rady Miasta Bochnia Katarzyna Korta-Wójcik. Rozmowy koncentrowały się wokół kluczowych projektów, które mogą znacząco przyczynić się do rozwoju Bochni i Powiatu Bocheńskiego.

Środki europejskie stanowią ogromną szansę dla samorządów, zwłaszcza w najbliższych latach, kiedy to planowane są kolejne alokacje funduszy, szczególnie z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dzięki tym środkom pojawi się możliwość realizacji inwestycji, które nie tylko poprawią jakość życia mieszkańców, ale również przyczynią się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Bochni.

Starosta zwrócił uwagę na potrzebę budowy Centrum Zdrowia Psychicznego, które jest najważniejszym zadaniem samorządu powiatowego w obecnej kadencji, a do realizacji którego podjęto już pierwsze kroki. Natomiast Burmistrz główny nacisk położyła na budowę miejskiego żłobka, którego brak był często wskazywany podczas rozmów z mieszkańcami Solnego Grodu.

Wiele spraw łączy samorządy miasta i powiatu. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę kontynuacji budowy łącznika autostradowego, a w efekcie tego wyprowadzenia drogi wojewódzkiej z centrum miasta. Ważną kwestią będzie pozyskanie środków na stworzenie w Bochni Centrum Biblioteczno-Kulturalnego. To inicjatywa, która może zostać zrealizowana wspólnym wysiłkiem miasta i powiatu, a po jej realizacji powstałby budynek spełniający najwyższe wymagania w sferze rozwoju i promocji szeroko pojętej kultury.

Bartłomiej Sienkiewicz wyraził swoje pełne wsparcie dla planów rozwoju Bochni, podkreślając, jak ważne jest wykorzystanie dostępnych funduszy europejskich. Środki te są kluczowe dla samorządów, aby móc przekształcić wizję w rzeczywistość. Spotkanie zostało zakończone spacerem po centrum Solnego Grodu, którego metą był Szyb Sutoris, gdzie na uczestników czekał prezes Kopalni Soli Bochnia, Krzysztof Zięba.