Nawigacja

Ślubowanie uczniów klas mundurowych w II LO

12.05.2022
Ślubowanie klas mundurowych
fot. II LO w Bochni
Ślubowanie klas mundurowych
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni odbyła się ceremonia ślubowania uczniów klas mundurowych o profilu policyjnym. Łącznie 38 dziewcząt i 37 chłopców tworzących 3 klasy, zgodnie ślubowało służyć społeczności szkolnej, pilnie przestrzegać prawa i postępować honorowo, mając zawsze na względzie szacunek dla innych ludzi.

Ślubowanie odbyło się w obecności zaproszonych gości, Sztandaru szkoły, po podniesieniu flagi i odśpiewaniu hymnu państwowego.

Staramy się, aby nauka w naszych szkołach była atrakcyjna dla młodych ludzi. Dlatego właśnie powstała klasa mundurowa. Dzięki nauce w tej klasie młodzi ludzi zdobywają niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencji, co pozwoli im spełnić marzenia o pracy w policji lub innej formacji mundurowej
mówi Starosta Bocheński Adam Korta.


Adam Korta Starosta Bocheński i Inspektor Jerzy Polczyk Komendant Powiatowy Policji w Bochni wręczyli również 16 uczniom wyróżnienia za swoje dotychczasowe osiągnięcia i wzorowe reprezentowanie szkoły.

Edyta Mierzwińska-Dyrektor II LO podziękowała za dotychczasową współpracę wszystkim zaproszonym gościom. Adam Korta i Inspektor Jerzy Polczyk zostali dodatkowo uhonorowani statuetką “Magnum Bonum II LO”. Uroczystość uświetniła wystawa broni kolekcjonerskiej prezentowanej przez Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni.

Klasy policyjne funkcjonują w II LO od września 2020 r. W lutym 2021 r. Powiat Bocheński i Komendant Powiatowy Policji w Bochni podpisali porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia uczniów tych klas. Szkoleniem teoretycznym i praktycznym uczniów w ramach edukacji policyjnej kieruje asp. szt. Grzegorz Maj.