Nawigacja

Skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

19.09.2023
Chcesz podnieś kwalifikacje dzięki którym znajdziesz pracę - skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni : ”Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem” lub „Pracownik biurowy z elementami obsługi kasy fiskalnej ”
14 614 97 45, 14 614 97 44


Szukasz pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i chcesz skorzystać także ze wsparcia finansowego na zatrudnienie – znajdziesz je w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni .
Skontaktuj się z nami już teraz - prowadzimy nabór wniosków na organizację staży i prac interwencyjnych – doradzimy w wyborze najlepszej dla Ciebie formy.  

14 614 97 10, 14 614 97 41


Zapraszamy do udziału w projekcie  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego” dla osób: do 30 roku życia, powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotnych i z niepełnosprawnościami – spełniasz któryś z warunków – przyjdź lub zadzwoń i zapytaj co możemy ci zaproponować.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

#FunduszeEuropejskie