Nawigacja

Sesja Rady Powiatu

27.10.2021
Sesja Rady Powiatu w Bochni
fot. Starostwo Powiatowe w Bochni
Sesja Rady Powiatu w Bochni
Przewodnicząca Rady Powiatu zwołuję XXVIII sesję w dniu 28. października 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 11:00, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Powiatu.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2032.
 6. Informacja o pracy szkół w roku szkolnym 2020/21 w zakresie osiągniętych wyników (egzamin dojrzałości, egzaminy zawodowe, osiągnięte wyniki sportowe, olimpiady i konkursy).
 7. Informacja o pracy jednostek oświatowych:

  a)     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni,

  b)     Bursy Szkolnej w Bochni za rok szkolny 2020/2021,

  c)     Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu za 2020 rok.

 8. Informacja o działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
 9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z F.H.U.ALF Jerzy Krawiecki kolejnej umowy na dzierżawę części nieruchomości położonej na działce nr 239/1 w miejscowości Łapanów. Działka stanowi własność Powiatu Bocheńskiego w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2021-2025”.
 12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
 13. Oświadczenia i komunikaty.
 14. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady.