Nawigacja

ŚDS w Cerekwi można składać dokumenty

25.11.2021
Ogłoszenie
fot. SP
Ogłoszenie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi ogłasza nabór na wolne stanowisko –terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.

Z końcem roku 2021 zostanie uruchomiony Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta w Cerekwi. Placówka typu AB przeznaczona będzie dla 40 osób powyżej 18 roku życia, przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych  intelektualnie, w tym dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rehabilitacja społeczna uczestników zmierzająca do ogólnego rozwoju, poprawy ich sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej oraz przystosowania do możliwie niezależnego i samodzielnego życia w środowisku. Stosując różne formy i metody pracy uczestnicy ŚDS mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać swoją wiedzę, nabywać nowe umiejętności oraz uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym. 

 

Kandydat ubiegający się o miejsce w ŚDS powinien złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, następujące dokumenty:

1) wniosek o skierowania,

2) zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,

3) zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,

4) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 

Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin przyjęcia do Domu ustala kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

           

Aktualnie Fundacja im. Brata Alberta, prowadząca placówkę na zlecenie powiatu bocheńskiego, poszukuje pracowników na stanowisko: terapeuta/instruktor. 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt mailowy na adres: m.wydymus@albert.krakow.pl