Nawigacja

Ruszyła rekrutacji do szkół średnich

19.05.2021
Już od poniedziałku można składać dokumenty w rekrutacji do szkół średnich. Uczniowie mają czas na złożenie dokumentów do 21 czerwca. W tym roku na uczniów czekają nowe kierunki w liceach, technikach oraz szkołach branżowych.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.edu.com.pl/kandydat. Kandydaci logują się do systemu po założeniu indywidualnego konta korzystając jedynie z numeru PESEL i wygenerowanego przez siebie hasła.

Oprócz wielu znanych i popularnych od lat kierunków na ósmoklasistów czekają nowości. I LO w Bochni zaprasza do klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne, a II LO do klasy społeczno – psychologicznej. W ZS nr 1 czyli w Mechaniku można się kształcić w zawodzie technik programista oraz technik chłodnictwa. W ZS 2 czyli Budowlance i CKZiU w Łapanowie będą nowe kierunki w zawodzie dekarz i technik dekarstwa. Natomiast w Ekonomiku czyli ZS nr 3 w Bochni technik weterynarii i technik rachunkowości.

Nasze szkoły od lat wyróżniają się jakością kształcenia. Ich uczniowie przodują w wynikach matur i egzaminów zawodowych nie tylko w Małopolsce, ale również w kraju. Dostosowujemy ofertę dydaktyczną do oczekiwań młodzieży, ale również potrzeb rynku pracy. Wszystkie nasze szkoły mają dobrze doposażone pracownie przedmiotowe i warsztaty. Systematycznie modernizowana jest również baza dydaktyczna i infrastruktura techniczna – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Aby ułatwić wybór kandydatom do szkoły średniej Starostwo Powiatowe w Bochni przygotowało broszurę z pełną informacją o profilach klas w liceach ogólnokształcących oraz zawodach, w których kształcą technika i szkoły branżowe. Znalazł się tam również zakres działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i oferta Bursy Szkolnej, która zapewnia pobyt uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. Zapraszamy również na stronę  www.bochnia.edu.pl.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022:
•    Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
•    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
•    Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
•    Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów.
•    Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.