Nawigacja

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

27.02.2024
Ruszyła kwalifikacja wojskowa
fot. Starostwo Powiatowe/P.Salamon
Ruszyła kwalifikacja wojskowa
Od 26 lutego do 26 marca 2024 r. na terenie powiatu bocheńskiego trwać będzie kwalifikacja wojskowa. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, którą pierwszego dnia odwiedził szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie, ppłk Piotr Rowiński oraz Adam Korta Starosta Bocheński.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochoticzym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

  1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DOKUMENTY WYMAGANE DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Osoby, które zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.